THÔNG TIN

Sảy thai nghỉ bao nhiêu ngày có hưởng lương?

Sảy thai hay thai chết lưu đều là những trường hợp không mong muốn nhưng trên thực tế không thể tránh khỏi. Ngoài việc để ý đến sức khỏe thì các mẹ cũng cần tìm hiểu các chế độ, quyền…