Chế độ nghỉ dưỡng thai yếu như thế nào? Trường hợp nào thì không được hưởng?

Chế độ nghỉ dưỡng thai yếu như thế nào? Trường hợp nào thì không được hưởng?

Đây là vấn đề được nhiều chị em đang mang bầu thắc mắc vì nó liên quan trực tiếp đến quyền lợi, chế độ sau này khi sinh con. Bởi nhiều bà mẹ thể trạng yếu không thể tiếp tục làm việc buộc phải nghỉ làm sớm dù chưa đến hạn nghỉ sinh. Một số thông tin về chế độ nghỉ dưỡng thai yếu dưới đây sẽ giúp chị em có được những nguồn thông tin hữu ích.

Điều kiện bắt buộc để được hưởng chế độ nghỉ dưỡng thai yếu

Người lao động nữ sẽ được hưởng chế độ nghỉ dưỡng khi mang thai với điều kiện tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con như sau:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:…b) Lao động nữ sinh con;…

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

Đây là điều lệ đã được pháp luật quy định, ban hành bằng văn bản rõ ràng. Chế độ nghỉ dưỡng thai yếu cũng tương tự như chế độ nghỉ thai sản, nếu người lao động thỏa mãn hết những điều kiện trên sẽ nhận được toàn bộ quyền lợi đó.

Trường hơp nào thì không được hưởng chế độ nghỉ dưỡng thai yếu

Có một số trường hợp chị em hiểu lầm hoặc không rõ điều kiện được hưởng chế độ thai sản như thế nào vì thế khi sinh con đã không được hưởng những quyền lợi đó. Một số câu chuyện dưới đây sẽ giúp chị em hiểu hơn.

Trường hợp 1: Không hiểu rõ quy định đóng bảo hiểm xã hội, thời gian tham gia

Câu hỏi: Tôi đã làm việc tại công ty được 5 năm trong thời gian đó tôi vẫn đóng bảo hiểm đầy đủ hàng tháng (từ tháng 3/2013 – 2/2018). Nhưng do sức khỏe yếu nên tôi xin nghỉ làm và không đóng bảo hiểm xã hội, thời gian dự sinh là vào tháng 9/2018. Chị trưởng phòng nhân sự nói tôi sẽ không được hưởng chế độ thai sản. Tôi đã tham gia bảo hiểm được trên 5 năm vì sao lại không được hưởng.

Trả lời: theo đúng quy định, lao động nữ chỉ được hưởng chế độ thai sản nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh. Trong trường hợp trên, thời gian dự sinh là vào tháng 12. Như vậy, 12 tháng trước khi sinh con của chị được tính từ tháng 01/2018 đến tháng 12/2018. Như vậy tính thời gian tham gia Bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ thai sản chị đã không đáp ứng được.

Trưởng hợp 2: Đã đóng đủ thời gian hưởng chế độ thai sản nhưng vẫn không được hưởng với lý do thời gian đóng bảo hiểm vừa khít với khoảng thời gian Luật bảo hiểm xã hội quy định.

Có một số trường hợp “lách luật” người lao động đóng vừa khít thời gian được hưởng bảo hiểm xã hội là 6 tháng. Sau 6 tháng dừng hẳn không đóng nữa. Nếu tình huống này xảy ra ở một đơn vị với nhiều cá nhân thì sẽ bị cơ quan bảo hiểm “sờ gáy” tạm dừng việc chi trả quyền lợi bảo hiểm. Nhưng theo đúng luật định, đơn vị bảo hiểm vẫn sẽ phải chi trả quyền lợi bảo hiểm thai sản cho người lao động.

Trên đây là một số vấn đề chị em nên tìm hiểu khi chuẩn bị lên kế hoạch mang thai. Muốn được hưởng chế độ nghỉ dưỡng thai yếu thì người lao động cũng phải đóng bảo hiểm xã hội đúng quy định.

Bình luận Facebook

Share this post

Post Comment